درباره ما

انتشار فصلنامه تخصصی معماری و ساختمان و مجموعه فعالیتهای تحقیقاتی ، فرهنگی ، آموزشی و ... این نشریه، ضمن ارائه ارزش های جاری در معرفی معماری و هنر ایران که بیش از بیست سال بطور مداوم به آن پرداخته است، به نقش تاثیر گذار هنرمندان و معماران ایرانی در عرصه داخل و خارج از کشور که قطعا سهم به سزایی از نخبگان جهان را به خود اختصاص داده اند نیز تاکید داشته و بدینوسیله اپلیکشن موبایل Voice.Memary را در راستای اهداف خود و به عنوان دستاوردی نو و مرجعی معتبر را طراحی برنامه ریزی نموده و بدینوسیله ارائه مینماید.

مقدمه:

فصلنامه معماری و ساختمان به عنوان مرجعی معتبر و با سوابق حرفه ای در حوزه نشر و با موضوعات متنوع در حرفه معماری و شهرسازی، صنعت ساختمان و تکنولوژی و همچنین هنرهای تجسمی همواره و در سطح گسترده فعالیت های حرفه ای خود را انجام داده و نه تنها در موضوع تحقیق و انتشار بلکه با ارائه و تولید پلتفرم صدا و تصویر و از طریق اپلیکیشن موبایل در کنار مخاطبین خود است.

امروزه تولید و انتشار فصلنامه تخصصی به منزله ارائه سندی معتبر و ماندگار در معرفی نوآوری و خلاقیت صاحب اثر و مرجعی قابل استناد محسوب می گردد.

در ادامه این رسالت رسانه ای و تخصصی پایگاه صدای معماری و هنر و بصورت اپلیکشن موبایل همواره و بصورت ۲۴ ساعته، به موضوعات متنوع و به روز در داخل و خارج از کشور اعم از تولید محتوی و معرفی نوآوری ها و خلاقیت های روز پرداخته و با مرجعیت تخصصی خود، این شبکه سراسری معماری و هنر را برای تمام فارسی زبان های دنیا ارائه می نماید.

این رسانه تخصصی مرکزی در جهت تعامل و تبادل فرهنگی بین متخصصین و همه علاقه مندان در سطح جامعه تعریف شده و مرکزی برای ارائه توسط اندیشمندان ، نوآوران و هنرمندان است.

احمد زهادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

/images/VOM about us-1.jpeg